ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านกุดนํ้าใส วางท่อระบายนํ้า ทำความสะอาดรางระบายนํ้าและขยายเขตระบบประปาบ้านกุดนํ้าใส หมู่ ๗ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page