ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

 

นายวิชัย   เคนศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081-7687995

นายสิน ขมวดทรัพย์

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

067-5853962

นางสาวอวยพร จันทะวงษา

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

095-8670599

นางถาวร สุภาตรา

เลขานุการนายก.อบต.ศรีธาตุ

080-0561833 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page