ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก-บ้านนาม่วง หมู๋ที่ ๖ บ้านกอก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต