ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี - บ้านป่าปอแดง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต