ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ E-service ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ขอเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ที่มีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ

สามารถเข้าใช้งาน ระบบ E - Service ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

                                        

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ มีบริการ e-service ดังนี้

1. ขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

2. ขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

3. ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

4. ขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

โดยศึกษารายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ ด้านล่างนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต