ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567

ตาม Link ด้านล่างนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต