ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ตอบแบบสอบถาม

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567

ตาม Link ด้านล่าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต