หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ดำเนินการจัดทำ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต