สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 บึงคำศรี ดำเนินงานโดยองค์การบริการส่วนตำบลศรีธาตุ  เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ประชาชน บุคลคลทั่วไป  หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าชม หรือใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ มีความยินดีต้อนรับ เป็นอย่างยิ่ง

         

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต