ขอเชิญประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ทำแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page