ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 

นางกิ่งแก้ว สุขเจริญ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ 4 

นางพรธีรา โสภิณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบศรีธาตุ

สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ 5

   นายพิทักษ์  เคนศิริ

สมาชิกสภา.อบต. ม. 6 

นางสาวสุดา ทองนาเมือง

สมาชิกสภา.อบต. ม. 7 

นายเตียง  ธนะทรัพย์ 

สมาชิกสภา.อบต. ม. 8 

 นางเพลินพิศ  แก้วจันดา 

สมาชิกสภา.อบต. ม. 9,10       

นายสิงหา ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

 

 

                                                                  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต